ground-pine

ground-pine
šarkakojis pataisas statusas T sritis vardynas apibrėžtis Pataisinių šeimos vaistinis augalas (Lycopodium clavatum), paplitęs Europoje, Azijoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. atitikmenys: lot. Lycopodium clavatum angl. common club-moss; elk-moss; ground-pine; running club-moss; running-pine; staghorn club-moss šaltinis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. birželio 5 d. rekomendacija Nr. R-1 (l-11) „Dėl kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2007, Nr. 44); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. balandžio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2009, Nr. 30-409)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Ground pine — Pine Pine, n. [AS. p[=i]n, L. pinus.] 1. (Bot.) Any tree of the coniferous genus {Pinus}. See {Pinus}. [1913 Webster] Note: There are about twenty eight species in the United States, of which the {white pine} ({Pinus Strobus}), the {Georgia pine} …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Ground pine — ground ground (ground), n. [OE. ground, grund, AS. grund; akin to D. grond, OS., G., Sw., & Dan. grund, Icel. grunnr bottom, Goth. grundus (in composition); perh. orig. meaning, dust, gravel, and if so perh. akin to E. grind.] 1. The surface of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Ground-pine — is the common name given to at least three different species of plant. Most frequently it is applied to one of the clubmosses; * Lycopodium obscurum but sometimes also to * Lycopodium complanatum . * The name is also used for Ajuga chamaepitys or …   Wikipedia

  • ground pine — ground′ pine n. 1) pln a species of club moss 2) pln a European herb, Ajuga chamaepitys, of the mint family, with a resinous odor …   From formal English to slang

  • ground pine — n. any of several lycopods (genus Lycopodium) having forking stems covered with leaves like some evergreen needles …   English World dictionary

  • ground pine — noun 1. low growing annual with yellow flowers dotted red; faintly aromatic of pine resin; Europe, British Isles and North Africa • Syn: ↑yellow bugle, ↑Ajuga chamaepitys • Hypernyms: ↑bugle, ↑bugleweed 2. any of several club mosses having long… …   Useful english dictionary

  • ground-pine — šiurkštusis pataisas statusas T sritis vardynas apibrėžtis Pataisinių šeimos dekoratyvinis augalas (Lycopodium obscurum), paplitęs Šiaurės Amerika ir rytų Azijoje. atitikmenys: lot. Lycopodium obscurum angl. flat branch tree club moss; ground… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ground-pine — geltonžiedė vaisgina statusas T sritis vardynas apibrėžtis Notrelinių šeimos vaistinis augalas (Ajuga chamaepitys), paplitęs šiaurės Afrikoje, pietų Europoje ir pietvakarių Azijoje. atitikmenys: lot. Ajuga chamaepitys angl. ground pine; yellow… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ground pine — noun 1》 a small yellow flowered plant of the mint family, resembling a pine seedling. [Ajuga chamaepitys.] 2》 a North American clubmoss with small shiny leaves. [Lycopodium obscurum and related species.] …   English new terms dictionary

  • ground pine — noun Date: 1551 1. a yellow flowered European bugle (Ajuga chamaepitys) with a resinous odor 2. any of several club mosses (especially Lycopodium clavatum and L. complanatum) with long creeping stems and erect branches …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”